Puhutaan suomea yhdessä

Kolme naista juomassa kahvia.
Tiistaisin 1.3.-10.5.2022 klo 13-14
Ryhmä on avoin kaikille, jotka haluavat harjoittaa suomenkielen taitoaan matalalla kynnyksellä yhdessä toisten kanssa. Keskustelun aiheet nousevat osallistujien omista toiveista ja kielitaitoa voidaan harjoittaa myös esimerkiksi pelaamalla. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa. Ennakkoilmoittautumista ei vaadita.
 
Let’s talk finnish together
Tuesdays 1.3.-10.5.2022 from 1pm to 2 pm
The group is open to anyone who wants to practice their Finnish language skills at a low threshold together with others. The discussion topics come from the participants’ wishes, and language skills can also be practiced, for example, by playing. The group has two instructors. Pre-registration is not required.