Parisuhde

Espoon kaupunki

https://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Lapsiperheiden_palvelut/Perheneuvolat

Perheneuvolat

Espoon perheneuvoloissa ohjataan, neuvotaan ja tuetaan alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan perhesuhteisiin, lasten kasvatukseen ja parisuhteeseen liittyvissä ongelmissa.

Perheasioiden sovittelu

Jos perheessänne ja parisuhteessa syntyy ristiriitoja, voitte halutessanne ottaa yhteyttä perheneuvolaan ja pyytää perheasioiden sovittelua. Palvelu tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja maksuttomaan keskusteluun eroa harkitseville vanhemmille, erojärjestelyjä tekeville ja eronneille. Sovittelijoiden avulla pyritään löytämään perheellenne keinoja joko jatkaa yhdessä kriisin jälkeen tai purkaa parisuhde, mutta jatkaa siitä huolimatta vanhemmuutta yhdessä.

Kirkon perheneuvonta

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksissä. Perheneuvonnan asiakkaaksi voi hakeutua yksin, yhdessä kumppanin kanssa tai perheenä etnisestä taustasta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Palvelut ovat maksuttomia ja asiakkaaksi voi hakeutua, vaikka ei olisi evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Perheasian neuvottelukeskus Espoossa

https://www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/perheelle/perheasiain-neuvottelukeskus

Espoon seurakuntien perhe- ja parisuhdetyö

(tarjonta vaihtelee)

Perheiden helppiluuri / Vanhempien varaventtiili

https://www.espoonseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/perheelle

Väestöliitto

http://www.vaestoliitto.fi/

Nettisivuilla runsaasti tietoa, apua ja tukea parisuhteeseen liittyvistä asioita. Lisäksi nettisivuilta löytyy maksuttomia parisuhteen itseapukursseja.

Parisuhdekeskus Kataja ry

https://parisuhdekeskus.fi/

Kataja auttaa ja tukee parisuhdetta järjestämällä luentoja, kursseja, puhelinneuvontaa, chat-neuvontaa ja tapahtumia pareille. Sivustolta löytyy myös Pariasiaa -blogeja parisuhteesta kiinnostuneille.

Familia ry

http://www.familiary.fi/

Familia ry tarjoaa maksutonta neuvontaa kahden kulttuurin pareille ja perheille. Voit kysyä meiltä parisuhteesta, vanhemmuudesta ja kaksikielisyydestä, sekä eroon ja uusperheisiin liittyvistä kysymyksistä. Familian pari- ja perheneuvonta (suomeksi, englanniksi ja espanjaksi) toimii ajanvarauksella puhelimitse, sähköpostitse ja chatissa.

Parempi avioliitto ry

http://www.parempiavioliitto.fi/

Tukiparitoiminta tarjoaa vertaistukea kriisissä tai haastavassa tilanteessa olevalle parille. Tukea antavat koulutettu vapaaehtoiset pariskunnat. Lisäksi järjestetään myös parisuhdekursseja sekä naisten ja miesten omia viikonloppuja.

Hyvä kysymys – Kun elämä askarruttaa

https://www.hyvakysymys.fi/aihealue/parisuhde/

Hyvä kysymys on Väestöliiton ja kumppanijärjestöjen verkkopalvelu, mistä löytyy monipuolisesti tietoa ja apua nuorille, aikuisille, ikäihmisille, pareille ja perheille.

Apuaeroon.fi

http://apuaeroon.fi/

Sivustolta löytyy monipuolisesti apua ja tukea perheiden erotilanteisiin.