Päihdeongelmat ja riippuvuudet

Sininauhaliitto

https://www.sininauhaliitto.fi/

Vertaistoimintaa, erotyötä, päihdetyötä ja apua asunnottomuuteen.

Vailla vakinaista asuntoa ry (Vva ry)

https://vvary.fi/

Tietoa, mitä tekee, jos jää asunnottomaksi. Yökeskus Kalkkers (os. Alppikatu 2) toimii matalan kynnyksen kriisipisteenä kaikille asunnottomille, mutta ei tarjoa majoitusta.

Irti Huumeista ry

https://irtihuumeista.fi/

Tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille, toipuville käyttäjille ja huumeriippuvaisille.

A-klinikkasäätiö

https://a-klinikkasaatio.fi/

Jos sinun tai läheisesi elämää varjostavat erilaiset päihteet, rahapelaaminen tai mielenterveyden ongelmat, tarjoamme tukea, ammattilaisten neuvontaa ja keskusteluapua.

A-klinikka

https://www.a-klinikka.fi/

Palvelut on tarkoitettu kaikille, joita askarruttaa päihteet tai mielenterveys. Ongelmien taustalla voi olla alkoholi, huumeet, lääkkeet tai jokin toiminnallinen riippuvuus, kuten pelaaminen.

A-klinikka Espoo, Leppävaara

Os. Leppävaarankatu 10, 3. krs 02600 Espoo. Puh. 010 506 5550 (ajanvaraukset ja neuvonta ma–pe 8–18).

Päihdelinkki -verkkopalvelu

https://paihdelinkki.fi/

Päihdelinkki-verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Päihdelinkistä löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille riippuvuustiedosta kiinnostuneille

Kalliola.fi

https://www.kalliola.fi/sosiaalityo/paihteet/

Kalliolan klinikka

Myllyhoito -päihdekuntoutus (Minnesota -malli). Myllyhoidossa päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta toipuminen edellyttää raittiutta. Sairauden ei katsota olevan henkilön itsensä syy ja siitä toipuminen tapahtuu saman hoito-ohjelman avulla – päihteestä riippumatta. Myllyhoidon keskiössä ovat 12 askeleen ohjelman hyödyntäminen ammattilaisten ohjauksessa sekä vertaistuki.

AA-ohjelma (Nimettömät alkoholistit)

www.aa.fi

Nimettömät Alkoholistit eli Alcoholics Anonymous on kansainvälinen yhteisö, jonka jäsenten päämääränä on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius. AA-kokousten perustana toimii kahdentoista askeleen toipumisohjelma.

NA-ohjelma (Nimettömät narkomaanit)

www.nasuomi.org

Nimettömät Narkomaanit on yhteisö, jossa tuetaan toinen toisia. Tavoitteena on saavuttaa huumeeton elämäntapa ja ylläpitää sitä.

Al-Anon -ryhmä (Alkoholistien läheisille)

www.al-anon.fi

Al-Anon-ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille vertaistukea. Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. Ryhmässä käymisen ainoa edellytys on perheenjäsenen tai ystävän alkoholiongelma, joten ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä.